کلیپ: کپوبافی دزفول / دزفول شهر ملی کپو

کپو­بافی یکی از صنایع­ دستی شهرستان دزفول  است که در لغت به سر یا کله و اصطلاحاً هر شی کروی گفته می­ شود و در تعریف این هنر ظروفِ در­دار ِکرویِ بافته­...