موشن گرافی / وضعیت قرمز کرونایی دزفول

با توجه به وضعیت قرمز شهرمون دزفول و آغاز موج دوم دید و بازدید های نوروزی بهتره از ظرفیت فضای مجازی استفاده کنیم. کادر درمان خداقوت ️هر روزتان نوروز ️نوروزتان به سلامتی