کلیپ/ دیوارهای شهر را نگارخانه می کنیم/ دیوارنگاره صنعت اصیل ریسندگی و بافندگی دزفول در ورودی بازار قدیم

به گزارش واحد خبر و رسانه، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول دیوارنگاره صنعت اصیل ریسندگی و بافندگی دزفول در ورودی بازار قدیم دزفول (ورودی شیخ اسماعیل قصری) اجرا شد....

دیوارهای شهر را نگارخانه می کنیم / اجرای دیوارنگاره صنعت اصیل ریسندگی و بافندگی دزفول در ورودی بازار قدیم

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول دیوارنگاره صنعت اصیل ریسندگی و بافندگی دزفول در ورودی بازار قدیم دزفول (ورودی شیخ اسماعیل قصری) اجرا شد. این اثر هنری توسط هنرمندان دزفولی...