اکران تابلوی محیطی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سطح شهر دزفول

مطالعه بیشتر؛ دزفول آگاه تر تابلوهای فرهنگی سطح شهر ، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی اکران شد. گفتنی است ۲۴ آبان ماه به عنوان آغاز هفته...