به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری دزفول “مسابقه دوچرخه سواری ویژه نوجوانان” برگزار می‌شود

به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری دزفول برگزار می‌شود “مسابقه دوچرخه سواری ویژه نوجوانان” رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال دوشنبه ۱۰ آبان ویژه دخترانسه‌شنبه ۱۱ آبان ویژه پسران در...