شهری به پاکی دل های عزادارانش

معاونت فرهنگی شهرداری دزفول با مشارکت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دزفول برگزار می کند: «پویش مردمی هر خانه یک پرچم»

عزاداران سیدالشهدا محرم امسال همچون سال های گذشته با نصب کتیبه و پرچم های سیاه، به فضای شهر و خانه های خود حس و حال حسینی می دهند؛ در صورت تمایل به...