فضاسازی گسترده سطح شهر دزفول به مناسبت دهه امامت و ولایت

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، فضاسازی گسترده سطح شهر دزفول به مناسبت دهه امامت و ولایت صورت پذیرفت.

پوستر مجازی / دزفول و موج چهارم کرونا

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول در راستای فضاسازی‌های مجازی، جهت کمک به کادر درمان و همزمان با موج چهارم کرونا پوستر هایی را طراحی و به اشتراک گذاشته است. ویروس کرونا...