حضور معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، عبدالحمید صادق جولا ظهر شنبه 4 بهمن 99 جهت بررسی لوایح و نامه های رسیده از شهرداری دزفول در کمیسیون...