مسابقات بسکتبال سه نفره و مسابقات شوت برگزار می شود

این دوره از مسابقات به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری دزفول ویژه (دختران و پسران) و در رده ی سنی (نونهالان تا جوانان) با نظارت و همکاری هیئت بسکتبال شهرستان...