فراخوان ملی طراحی نشان(لوگو) و پوستر روز دزفول

شهرداری دزفول در نظر دارد به منظور بهرگیری از ظرفیت تمامی طراحان و هنرمندان سطح کشور طراحی نشان(لوگو) و پوستر روز مقاومت و پایداری – روز دزفول را از طریق انتشار فراخوان...

عروج ملکوتی سردار سرافراز شهید حاج محمدحسن کوسه چی تبریک و تسلیت باد

طراحی و نصب بنر جهت پرتابل های سطح شهر و تدوین کلیپ به مناسبت عروج ملکوتی سردار سرلشکر شهید حاج محمدحسن کوسه چی