”فیلم کوتاه چهار” به تهیه کنندگی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول

نویسنده و کارگردان : حمید بادروج دستیار کارگردان: رامین کرم زاده تصویر برداران: رامین کرم زاده حمید بادروج منشی صحنه: محمد محمدی پناه به مناسبت چهارم خرداد روز ملی مقاومت و پایداری...

محتواسازی و طراحی اختصاصی بیلبوردهای شهری به مناسبت چهارم خرداد روز ملی دزفول

به گزارش واحد خبر و رسانه، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول با استفاده از هنرمندان دزفولی به محتواسازی و طراحی اختصاصی بیلبوردهای شهری به مناسبت چهارم خرداد روز ملی دزفول پرداخته...

فضاسازی گسترده پیش از موعد سطح شهر دزفول به مناسبت چهارم خرداد روز ملی مقاومت و پایداری – روز دزفول

به گزارش واحد خبر و رسانه، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول با فضاسازی گسترده پیش از موعد سطح شهر دزفول به مناسبت چهارم خرداد روز ملی مقاومت و پایداری – روز...