نماهنگ روز دانشجو

مقام معظم رهبری (مدظله) : جوانان نخبه ما در دنیا متقاضی کم ندارندشانزدهم آذرماه، روز دانشجو گرامی باد