مدیر رادیو شهری دزفول با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول دیدار کرد

به گزارش واحد خبر و رسانه؛ در راستای تولیدات رادیویی با موضوع آموزش شهروندی؛ سید محمد کاظمینی مدیر رادیو شهری دزفول با عبدالحمید صادق جولا معاون فرهنگی شهرداری دزفول دیدار کرد. این...