اکران تابلوهای محیطی سطح شهر دزفول به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

دوم تا هشتم شهریورماه، هفته دولت گرامی باد