به منظور آشنایی شهروندان و گردشگران با ظرفیت های گردشگری دزفول، تور دزفول گردی توسط شهرداری دزفول راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری دزفول، به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و روابط عمومی شهرداری دزفول و با همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری تور گردشگری شهری...

به منظور آشنایی شهروندان و گردشگران با ظرفیت های گردشگری دزفول، تور دزفول گردی توسط شهرداری دزفول راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری دزفول، به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و روابط عمومی شهرداری دزفول و با همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری تور گردشگری شهری...