قلم نی دزفول / مرغوب ترین قلم نی ایران

پرورش قلم در دزفولی سابقه طولانی دارد. روش کشت و فراوری قلم‌ها طی سالیان دراز سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل شده‌است.قلم نی های دزفول به چند دسته تقسیم میشوند ،...