مدیرکل حوزه هنری استان با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول دیدار کرد

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، مدیرکل حوزه هنری استان خوزستان با عبدالحمید صادق جولا معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول دیدار و گفت‌وگو کرد.