به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول: بازسازی و مرمت تابلوهای تمثال مبارک شهدای گرانقدر شهرستان دزفول

شهدا روشنایی شهر ما هستند به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول؛ بازسازی و مرمت تابلوهای تمثال مبارک شهدای گرانقدر شهرستان دزفول؛ اقدامی مشترک از شهرداری دزفول، ناحیه مقاومت بسیج شهرستان...