اکران تابلوهای محیطی سطح شهر دزفول به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن

۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن گرامی باد.