معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول از بازارچه پردیس پارک خانواده بازدید کرد

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، عبدالحمید صادق جولا پیش از ظهر چهارشنبه 10دی ماه 99 از بازارچه پردیس واقع در پارک خانواده دزفول بازدید کرد....