پوستر / ما مردم دزفول برای اهدای خون می‌آییم

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، با توجه به نیاز مبرم سازمان انتقال خون به منابع گروه های خونی مختلف از همه‌ی همشهریان عزیز دزفول ،...