قصه دزفیل / داستان پنجم: پل ساسانی

قصه دزفیل …داستان پنجم: پل ساسانی پل قدیم دزفول (پل ساسانی) یا دژپل مهم‌ترین اثر تاریخی دزفول و با بیش از ۱۷ قرن قدمت، یکی از قدیمی‌ترین پل‌های استوار جهان است. این پل که دو...